Ślub cywilny, ślub wyznaniowy – na jaką ceremonię się zdecydować?

Ceremonia zawarcia ślubu jest zwykle jednym z najbardziej znaczących przeżyć w naszym życiu. Organizacja wesela to duże przedsięwzięcie, często również kosztowne. Zanim jednak zaczniemy planować przyjęcie, warto dowiedzieć się, jakim regulacjom prawnym podlega ślub, jakie dokumenty będą nam potrzebne, a także jakie są różne rodzaje ceremonii ślubnych. 

Ślub cywilny – korzyści prawne

Ślub cywilny to odbywająca się w Urzędzie Stanu Cywilnego ceremonia ślubna, której efektem jest uznanie w świetle prawa dwóch osób za małżeństwo. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim, z chwilą wstąpienia w związek małżeński parę zaczyna obowiązywać wspólnota majątkowa, co oznacza między innymi, że takie sprawy jak zakup nieruchomości wymagają zgody obojga małżonków. Osoby będące małżeństwem nie muszą również składać zeznań obciążających współmałżonka, mają ułatwienia w kwestii odbierania darowizn i spadków czy prawo do wglądu do dokumentacji medycznej współmałżonka i podejmowania decyzji, na przykład w razie zagrożenia życia. Wzięcie ślubu cywilnego oznacza prawne przypieczętowanie związku.

Ślub wyznaniowy

Inne znaczenie ma ślub wyznaniowy, zawierany zgodnie z zasadami wspólnoty religijnej, której jest się członkiem – w Polsce najczęściej chodzi o przyjęcie sakramentu małżeństwa w obrządku kościoła katolickiego. Na decyzji na ślub kościelny zwykle waży religijność lub silne poczucie tradycji u jednego lub obojga przyszłych małżonków. Niektórzy sądzą, że ślub kościelny jest po prostu ładniejszą formą ceremonii zaślubin. Należy jednak pamiętać, że oprócz znaczenia religijnego i symbolicznego ślub kościelny nie ma żadnego wpływu na sytuację pary z prawnego punktu widzenia. Konieczne jest zatem zorganizowanie zarówno ceremonii kościelnej, jak i cywilnej.

Czym jest ślub konkordatowy?

Szukając informacji na temat organizacji ceremonii zaślubin, na pewnie zetkniemy się z pojęciem ślubu konkordatowego. Ale czym właściwie jest konkordatowy ślub? To połączenie ślubu wyznaniowego z zawarciem prawnie wiążącego małżeństwa. W roli urzędnika występuje ksiądz, który ma otrzymane od państwa uprawnienia, a całość ceremonii odbywa się w kościele, oszczędzając nowożeńcom organizacji dwóch ślubów. Ważne dokumenty potwierdzające ślub trzeba jeszcze tylko złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Aby zorganizować ślub konkordatowy, należy spełnić wszystkie wymagania zarówno prawne, jak i związane ze ślubem kościelnym. Dokumenty, które musimy zgromadzić, to akty urodzenia narzeczonych, kopie ważnego dowodu osobistego lub paszportu narzeczonych i świadków, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające, że narzeczeni mogą zawrzeć związek małżeński zgodnie z prawem polskim, potwierdzenia sakramentu chrztu i bierzmowania narzeczonych oraz potwierdzenie odbycia przez nich nauk przedmałżeńskich. Podczas załatwiania formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczeni maja również obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej oraz złożenia oświadczenia, jakie będą nazwiska małżonków i ich ewentualnego potomstwa.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.