Znaczenie ślubu cywilnego

Wiele młodych par nie ma pojęcia, czym jest ślub cywilny i czym się różni od ślubu kościelnego. Zawarcie związku małżeńskiego jest prawdopodobnie najważniejszym momentem w życiu każdego człowieka. 

Co to jest ślub cywilny?

W chwili złożenia oświadczeń woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego małżeństwo uznaje się za przypieczętowane. Oświadczenia składane przez przyszłych małżonków dotyczą oczywiście wstąpienia w związek małżeński. Osoby, którym zależy na szybkim zawarciu małżeństwa wybierają z reguły ślub cywilny: https://z-milosci.pl/blog/slub-cywilny-koszt-formalnosci. Procedura jest mniej skomplikowana i wszystko przebiega zdecydowanie szybciej. Jeżeli chodzi o skutki prawne to są one dokładnie takie same, jak w przypadku ślubu kościelnego. Obowiązkiem przyszłych małżonków jest również złożenie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa. Należy pamiętać, żeby je złożyć miesiąc przed planowaną uroczystością. W innym wypadku ślub cywilny może nie dojść do skutku. W dniu ślubu trzeba obowiązkowo udać się do urzędu stanu cywilnego. Warto to zrobić przynajmniej trzydzieści minut przed uroczystością. Ślub kościelny trwa zdecydowanie dłużej niż ślub cywilny. Jeżeli chodzi o ślub cywilny to całość nie powinna trwać dłużej niż 20-30 minut. Od rodzaju wybranej oprawy uzależniony jest także czas trwania ceremonii. Do USC trzeba też dostarczyć niezbędne dokumenty, które zależą od stanu cywilnego osób zainteresowanych wstąpieniem w związek małżeński. 

Dostarczenie dokumentów

Skrócony odpis aktu urodzenia oraz dowód osobisty to wszystko, co jest potrzebne pannie oraz kawalerowi. Skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie jest potrzebny w przypadku osób rozwiedzionych. W związek małżeński może wstąpić nawet osoba owdowiała. W jej przypadku niezbędne jest jednak dostarczenie skróconego odpisu aktu zgonu byłego współmałżonka. Poza tym trzeba jeszcze zapłacić 84 zł i wnieść opłatę za wydrukowanie skróconych aktów stanu cywilnego. Urząd stanu cywilnego nie jest jedynym miejscem, w którym można zawrzeć związek małżeński. Dokładne przepisy regulujące tę kwestię są zawarte w ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Taka możliwość owszem istniała wcześniej, ale było to dostępne jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. 

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego jest obecnie całkowicie wystarczające. Niezbędne jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa ludzi biorących udział w uroczystości, a także zachowanie powagi miejsca. Po spełnieniu tych warunków wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie. Można powiedzieć, że zawarcie związku małżeńskiego jest ukoronowaniem stałej relacji. Jest to rozpoczęcie zupełnie nowej drogi w życiu. Osoby, które chcą brać ślub cywilny muszą być przede wszystkim pełnoletnie, a do tego nie mogą być spowinowacone w linii prostej. Warto również zaznaczyć, że nie mogą być też spokrewnione w linii prostej. Tak samo osoby, które pozostają w związku małżeńskim nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w przypadku ślubów cywilnych rejonizacja jest wyłączona. Teraz powinieneś już wiedzieć, czym jest ślub cywilny.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.